nedelja, 29. november 2015

V LENARTU O KLJUČNIH FAKTORJIH ZA USPEH SISTEMOV DALJINSKEGA OGREVANJA NA BIOMASONa Martinovo se je v prostorih Centra Slovenskih goric odvil posvet o managementu kakovosti pri daljinskem ogrevanju na biomaso. Gosta sta bila g. Schrammel iz Inštituta za trajnostne tehnologije iz Gleisdorfa in dr. Padinger iz Joanneuma Gradec, ki sta se v korist društva in njegovih dejavnosti odpovedala honoraju ter potnim stroškom in s tem postala donatorja društva, poleg ELES d.o.o. in TO d.o.o. iz Lenarta.

Inštitut vodi avstrijski nacionalni program managementa kakovosti toplarn. V Avstriji je vsaka naprava na biomaso, ki želi koristiti sredstva državnih spodbud, podvržena kontroli s strani pooblaščenih delegatov v procesih od načrtovanja, doseganja zahtev tehničnih in ekonomskih pogojev do zagotavljanja prepoznave in poprave odklonov v proizvodnji. Kakovost spremljajo s pomočjo centralne baze podatkov, kjer lahko uporabniki dostopajo do vseh informacij.
V okviru posveta je bilo prikazano, kako se lotiti projekta, kako ga načrtovati, ekonomsko ovrednotiti in kako projekt spremljati in optimizirati, pri čemer smo lahko videli, da je cena ogrevanja v Lenartu znotraj ranga cen, ki ga dosegajo sistemi v Avstriji in je celostno gledano konkurenčna drugim virom energije (fiksni del 13,00 – 26,00 €/kW/l in variabilni del 0,045 – 0,087 €/kWh). Pogosto se namreč pri primerjavah energentov ne upošteva vseh stroškov, sploh pa se pozabi na eksternalije kot je čistost zraka in kakovost bivanja, ki je s centralno toplarno občutno boljša. To spodbuja tudi država in se tega strateško loteva preko programov kakovosti zraka, ki pa so trenutno kot obvezen ukrep omejeni na degradirana območja (doline, večja naselja).

Po zaključenem posvetu smo udeleženci nadaljevali zanimiv pogovor ob rujni kapljici v kleti Centra Slovenskih goric, za kar se zahvaljujemo Občini Lenart za brezplačno gostovanje.

Celotna projekcija predavanj je dosegljiva na spletnih straneh društva www.ZaVseNas.si.


Foto: (društvo) Drago Weinhandl, DI Harald Schrammel, dr. Reinhard Padinger, Izak Matej Ciraj

Izak Matej Ciraj, predsednik
Društvo Mi za vse nas