petek, 25. oktober 2013

Predlagani dnevni red ustanovnega zbora

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnost in predhodna včlanitev v društvo v nastajanju
2. Predstavitev ideje društva
3. Razprava o ciljih in namenu društva (dobrodošli so predlogi in iniciative)
4. Predstavitev statuta društva
5. Razprava in glasovanje o imenu društva
6. Razprava in glasovanje o logotipu in CGP društva
7. Glasovanje o ustanovitvi društva: potrditev statuta in ustanoviteljev društva (3 osebe, ki overijo statut pri notarju)
8. Predstavitev kandidatov za predsednika društva, članov upravnega odbora in drugih organov (odvisno od števila članov)
9.  Volitve predsednika (zastopnika) in funkcionarjev društva
10. Razno

Dnevni red bo potrjen pred začetkom ustanovnega zbora in se lahko do takrat tudi spremeni. Predlogi in pripombe so dobrodošli in jih prosimo pošljite na izakmatej.ciraj@ciraj.si.

Ustanovni zbor bo 15.11.2013 ob 19.00 v prostorih Ovtarja na Trgu osvoboditve v Lenartu.

Za društvo,
Izak Matej Ciraj

sreda, 16. oktober 2013

Vabilo na ustanovitev Društva za trajnostni razvoj Slovenskih goric - objava v Ovtarjevih novicah

Vabilo na ustanovitev Društva za trajnostni razvoj Slovenskih goric
 
V prejšnji številki Ovtarjevih novic smo napovedali ustanovitev društva. K ustanovitvi ste vabljeni vsi zavedni občani Slovenskih goric, ki bi radi aktivno vplivali na svojo prihodnost in se zavedate, da se brez muje, tudi čevelj ne obuje.
 
Društvo podpira vzdržen napredk in bo zato osveščalo prebivalstvo in ustanove o pomenu trajnostnega razvoja, skrbi za okolje in odnosov med ljudmi za dosego ciljev. Vabljeni ste, da s svojimi idejami prispevate k dejavnosti društva! Društvo tudi išče kratko ime in logotip društva zato vas vabimo, da jih čim prej sporočite.
 
Ustanovni občni zbor bo v petek 15.11.2013 ob 19.00 v Lenartu na Trgu osvoboditve 9 (prostori Ovtarja).
 
Več informacij, vključno z dnevnim redom, najdete na www.trajnost.blogspot.com ali na FB profilu www.facebook.com/groups/trajnost.
 
Za društvo v ustanavljanju
Izak Matej Ciraj

sobota, 12. oktober 2013

pripravljalni sestanek

Danes smo se dobili na pripravljalnem sestanku za ustanovni občni zbor društva, ki bo 15.11.2013 v Lenartu.

Katere so tiste tri besede, ki jedrnato opišejo namen in cilje društva? Identificirali smo besede osveščanje, napredek in odnosi.

Društvo bo osveščalo o tem, kaj pomeni trajnostni razvoj, svoja razmišljanja pa bo širilo po medijih in jih naslavljalo neposreno na občinske in druge organe, ter predlagalo sprejemanje odločitev za...

... napredek, ki naj bo vzdržen, kar pomeni, da moramo razmišljati za več kot za naslednji dan in ne ravnati brezbrižno glede okolice, pač pa mora razmišljanje obsegati potomce na podoben način, kot so že naši predniki razmišljali o tem, kaj bomo imeli mi.

Pri tem pa je potrebno gojiti dobre medčloveške odnose, pravilne odnos do narave in okolja.

Društvo v svoje vrste vabi ljudi, ki želijo aktivno vplivati na prihodnost, ki jih motijo ravnanja drugih, pa nimajo sredstva s katerim bi vplivali na spremembo njihovih navad ali celo sankcioniranje. Preko društva bodo lahko izrazili svoje mnenje in morda celo spremenili navade na prijazen način, sicer pa bo društvo zagovarjalo tudi ostrejši in sankcioniran odziv pristojnih služb na nepravilno ravnanje posameznikov, ki se vedejo brezbrižno do okolice.

Zgled za aktivnosti je prav blizu, malce čez mejo, kjer se tudi posamezniki, ki bi v Sloveniji bili pripravljeni kršiti pravila skupnosti, obnašajo dostojno.

http://trajnost.blogspot.com/p/statut-osnutek.html

Sestanka smo se udeležili Drago Weinhandl, Gorazd Hrovat, Nataša Ciraj in Izak Matej Ciraj.