torek, 10. januar 2017

3. redni Občni zbor Društva za trajnostni razvoj Slovenskih Goric "Mi za vse nas"

VABILO

Sklicujem občni zbor v nedeljo 15.1.2017 ob 19:00 na naslovu Strma pot v Lenartu

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Poročilo o delu društva v zadnjem letu
3. Finančno poročilo za zadnje leto
4. Plan aktivnosti za leto 2017
5. Razno

Gradivo na povezavi.

Vljudno vabljeni tudi novi člani!