sobota, 20. december 2014

Ravnajmo trajnostno, ravnajmo pozitivno

V življenju se nenehno učimo, prilagajamo in spreminjamo. Pomembno je, da to počnemo v pravo smer, to je v smer, ki vodi k napredku, zdravju, trajnostnem razvoju, blaginji za vse. Somišljeniki to smer uresničujemo združeni v Društvu za trajnostni razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas, ker smo prepričani, da Slovenske gorice že po naravnih danostih dajejo idealno priložnost za trajnostno naravnani razvoj obstoječih in novih dejavnosti predvsem na področju kmetijstva, obrtništva, turizma, izobraževanja in drugih področjih.

V času prazničnih nakupovanj in obdarovanj vas želimo vzpodbuditi k razmišljanju in ozaveščanju o nakupu lokalno izdelanih in pridelanih izdelkih, o nakupu ekološko ali biološko pridelane hrane ter nasploh izdelkov, ki so uporabni, ne ustvarjajo veliko odpadne embalaže oz. ne onesnažujejo okolja. Posebej razmislimo o smiselnosti nakupovanja in uporabe pirotehničnih sredstev, ki plašijo ljudi in živali, znatno onesnažujejo okolje, lahko povzročijo telesne poškodbe, požar ali drugo škodo.

Zavedajmo se, da naša dejanja vplivajo na druge ljudi in okolico, a zmeraj tudi na nas same. Prevzemimo odgovornost za svoja dejanja in se zavedajmo, da danes ustvarjamo razmere, v katerih bomo v prihodnosti živeli mi in naši potomci. Spoštujmo naravo, spoštujmo vsakega človeka, bodimo uvidevni in si med seboj pomagajmo. Ne dopustimo, da nas premami potrošništvo, samovolja in brezbrižnost. Izogibajmo se negativnega, ki nam ga nenehno vsiljujejo mediji in določeni posamezniki. Razmislimo, kaj so naše dolžnosti in v čem je smisel prepovedanega. Spremembe v pozitivno so možne le s spremembo naše miselnosti in odnosa do soljudi in narave.

Člani Društva Mi za vse nas vam želimo blagoslovljen Božič ter obilo pozitivnih misli in naprednih dejanj v novem letu.

Društvo Mi za vse nas, www.zavsenas.si
mag. Nataša Ciraj


slika: Eko smreka Čebelarski krožek Sveta Ana, IMC

nedelja, 07. december 2014

Sončna jabolka in vabilo na občni zbor

Društvo za trajnostni razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas praznuje prvo leto delovanja. V tem času je bilo izvedenih nekaj dogodkov: predavanja, posveti in akcije; ter sproženih nekaj intervencij inšpekcijam (sežiganje, ambrozija). Največ prijav je bilo iz občin Benedikt, Sveta Ana in Lenart. Kljub temu, da obstajajo uradni organi pregona, lahko društvo kot vmesni člen poskrbi za dodatno varnost anonimnosti prijave, ker očitno ni dovolj zaupanja v uradne osebe. Prijave so možne preko spleta ali po telefonu.

V naslednjem letu bi radi združevali pridelovalce sadja (tudi hobi sadjarje, ki imajo preveč jabolk) ob blagovni znamki "Sončno jabolko", ker so prav Slovenske gorice bogate s soncem, imajo pa obliko jabolka. Vabljeni na občni zbor, kjer bomo prvič spregovorili o tem. S tem se bo odprla možnost dodatnega zaslužka na domačem vrtu in zmanjšala količina zavrženega in neporabljenega sadja.

Občni zbor bo v petek 12.12.2014 ob 19h v Lenartu v sejni sobi v Centru Slovenskih goric na Trgu osvoboditve 9. Prosimo, da se zaradi rezervacije prostora in organizacije prijavite.

Dnevni red občnega zbora:
1. poročilo o delu v preteklem letu,
2. sprejema program dela, finančno poročilo in finančni plan,
3. sončno jabolko
4. razno

Izak Matej Ciraj, predsednik Društva Mi za vse nas

www.zavsenas.si
MiZaVseNas@gmail.com, info@zavsenas.si
040 492 562