sreda, 11. december 2013

Škodljivost kurjenja odpadkov - vabilo na predavanje

Škodljivost kurjenja plastike
Kurjenje plastike je prepovedano! 
predavanje

Kurjenje plastike in plastičnih odpadkov povzroča neznosen smrad, ki ga lahko zazna domala vsak, trdi delci in strupene snovi, ki se pri tem sproščajo pa na naše telo takoj škodljivo učinkujejo, hkrati pa strupene snovi v zraku sedajo na naše vrtnine in sadje. Kljub dejstvu, da je kurjenje plastičnih materialov že dalj časa strogo prepovedano, nekateri te prepovedi nočejo sprejeti, mnogi pa se začno zavedati šele, ko zbolijo in iščejo vzroke za svojo bolezen.
Znanstveniki dokazujejo, da strupene snovi, ki se sproščajo pri kurjenju, povzročajo raka jeter, dražijo dihalne poti in očesno sluznico, povzročajo glavobol, učinkujejo na centralni živčni sistem in poslabšajo imunski sistem, povzročajo levkemijo, poslabšujejo bolezensko stanje in celo izzovejo srčno ali možgansko kap.
Zakaj je tako in kako lahko preprečimo kurjenje plastike, kdo opravlja nadzor nad temi prepovedanimi ravnanji bo Društvo Mi za vse nas predstavilo na

predavanju mag. Boštjana Paradiža,
v Domu kulture v Lenartu, v
petek 27. 12. 2013 ob 18. uri.
Gre za naše zdravje in zdravje naših otrok, zato sebi in bližnjim privoščite brezplačno izobraževanje – kot darilo (Vstopnine ni, zbirajo pa se prostovoljni prispevki za delovanje društva).

Predstavljen bo tudi način sporočanja anonimnih prijav!

Naročite se na spletne novice!

Kratka anketa o problemu kurjenja odpadkov. - NOVO
Izak Matej Ciraj, predsednik
...

Pri zgorevanju snovi v kurilnih napravah ali na prostem se tvorijo številne strupene snovi. Zaradi nepopolnega zgorevanja se tvorijo razne organske spojine, delci v obliki saj ali letečega pepela. Še posebej veliko strupenih snovi se sprošča, če v kurilnih napravah ali na prostem kurimo tudi odpadne snovi. Odpadne snovi, kot na primer barvan les ali plastike, vsebujejo vrsto kemičnih dodatkov, ki se lahko med gorenjem sproščajo v okolje ali pa se v procesu zgorevanja pretvarjajo v zdravju še nevarnejše snovi. Še posebej pri zgorevanju na prostem in v malih kurilnih napravah gospodinjstev, kjer je kakovost zgorevanja bistveni slabša kot v velikih kurilnih napravah, so lahko emisije strupenih snovi tudi ekstremno velike.

Pri kurjenju odpadkov se strupene snovi sproščajo v dimih plinih, se v sajah nalagajo v dimniku in lahko močno onesnažijo tudi pepel. Z dimnimi plini in usedanjem strupenih snovi neposredno ogrožamo ljudi, ki dihajo onesnažen zrak ter kontaminiramo pridelke na vrtovih. Kurjenje odpadkov tudi ogroža zdravje ljudi med čiščenjem peči in spravilom pepela. 

Za primer navajamo zelo strupenih dioksinov

Edicija dioksinov ( mikro gramov TEQ na tono)   
Sežig bakrenih kablov na prostem za
pridobivanja bakra
5.000
Sežig gospodinjskih odpadkov
na prostem ali v pečeh
300
Onesnažen les v peči
25
Sežig komunalnih odpadkov
v sodobni sežigalnici odpadkov
0,5


VIR:

UNEP Chemicals. Standardized Toolkit for Identification and Quantification of Dioxin and Furan Releases, 2 st edition. (2005).

Jože Jurša, član upravnega odbora Društva Mi za vse nas

sobota, 16. november 2013

Društvo Mi za vse nas

Društvo za trajnostni razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas je bilo ustanovljeno 15.11.2013 na ustanovnem občnem zboru, ki je potekal med 19.00 in 21.22. Kratko ime društva je

Društvo Mi za vse nas.

Ime društva sporoča, da moramo vsi delati za vse nas, ker vsako dejanje posameznika vpliva tudi na druge in samo s skupnimi močmi bomo krojili svojo usodo sami. Sicer jo bodo drugi ali pa narava.


Za predsednika društva je bil izvoljen g. Izak Matej Ciraj iz občine Sveta Ana.
Za člana upravnega odbora sta bila izvoljena g. Jožef Jurša iz Voličine in g. Drago Weinhandl iz občine Sveta Ana.

Hkrati je bil določen akcijski načrt za leto 2014:
- zatiranje ambrozije,
- predlaganje osnutkov odlokov občinam glede urbanega življenja,
- spodbujanje inšpekcijskih služb k delu in prijavljanje kršitev,
- simpozij na temo Lepa starost,
- ekološko sadjarstvo kot poslovna priložnost,
- bolj javno (občanu dostopno) delo javne uprave.

Članarina bo znašala 10 eur na leto. Sedaj mora statut društva potrditi upravna enota.

Izak Matej Ciraj, predsednik

sobota, 09. november 2013

Ustanovni zbor bo čez en teden

Že čez manj kot en teden bo ustanovni zbor društva! Vsi zainteresirani so vabljeni, da razmislijo o kandidaturi za katero od funkcij v društvu, ki jo bodo lahko oddali na samem ustanovnem občnem zboru.

V tem tednu je bila opažena razprava o prihodnosti Slovenije, ki jo je organiziral predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Zanimivi gostje so razpravljali o Sloveniji do leta 2030. Povezava do razprave je na desni strani med "Drugimi zanimivimi povezavami" in tukaj:
http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/Slovenija-2030?OpenDocument

petek, 25. oktober 2013

Predlagani dnevni red ustanovnega zbora

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnost in predhodna včlanitev v društvo v nastajanju
2. Predstavitev ideje društva
3. Razprava o ciljih in namenu društva (dobrodošli so predlogi in iniciative)
4. Predstavitev statuta društva
5. Razprava in glasovanje o imenu društva
6. Razprava in glasovanje o logotipu in CGP društva
7. Glasovanje o ustanovitvi društva: potrditev statuta in ustanoviteljev društva (3 osebe, ki overijo statut pri notarju)
8. Predstavitev kandidatov za predsednika društva, članov upravnega odbora in drugih organov (odvisno od števila članov)
9.  Volitve predsednika (zastopnika) in funkcionarjev društva
10. Razno

Dnevni red bo potrjen pred začetkom ustanovnega zbora in se lahko do takrat tudi spremeni. Predlogi in pripombe so dobrodošli in jih prosimo pošljite na izakmatej.ciraj@ciraj.si.

Ustanovni zbor bo 15.11.2013 ob 19.00 v prostorih Ovtarja na Trgu osvoboditve v Lenartu.

Za društvo,
Izak Matej Ciraj

sreda, 16. oktober 2013

Vabilo na ustanovitev Društva za trajnostni razvoj Slovenskih goric - objava v Ovtarjevih novicah

Vabilo na ustanovitev Društva za trajnostni razvoj Slovenskih goric
 
V prejšnji številki Ovtarjevih novic smo napovedali ustanovitev društva. K ustanovitvi ste vabljeni vsi zavedni občani Slovenskih goric, ki bi radi aktivno vplivali na svojo prihodnost in se zavedate, da se brez muje, tudi čevelj ne obuje.
 
Društvo podpira vzdržen napredk in bo zato osveščalo prebivalstvo in ustanove o pomenu trajnostnega razvoja, skrbi za okolje in odnosov med ljudmi za dosego ciljev. Vabljeni ste, da s svojimi idejami prispevate k dejavnosti društva! Društvo tudi išče kratko ime in logotip društva zato vas vabimo, da jih čim prej sporočite.
 
Ustanovni občni zbor bo v petek 15.11.2013 ob 19.00 v Lenartu na Trgu osvoboditve 9 (prostori Ovtarja).
 
Več informacij, vključno z dnevnim redom, najdete na www.trajnost.blogspot.com ali na FB profilu www.facebook.com/groups/trajnost.
 
Za društvo v ustanavljanju
Izak Matej Ciraj

sobota, 12. oktober 2013

pripravljalni sestanek

Danes smo se dobili na pripravljalnem sestanku za ustanovni občni zbor društva, ki bo 15.11.2013 v Lenartu.

Katere so tiste tri besede, ki jedrnato opišejo namen in cilje društva? Identificirali smo besede osveščanje, napredek in odnosi.

Društvo bo osveščalo o tem, kaj pomeni trajnostni razvoj, svoja razmišljanja pa bo širilo po medijih in jih naslavljalo neposreno na občinske in druge organe, ter predlagalo sprejemanje odločitev za...

... napredek, ki naj bo vzdržen, kar pomeni, da moramo razmišljati za več kot za naslednji dan in ne ravnati brezbrižno glede okolice, pač pa mora razmišljanje obsegati potomce na podoben način, kot so že naši predniki razmišljali o tem, kaj bomo imeli mi.

Pri tem pa je potrebno gojiti dobre medčloveške odnose, pravilne odnos do narave in okolja.

Društvo v svoje vrste vabi ljudi, ki želijo aktivno vplivati na prihodnost, ki jih motijo ravnanja drugih, pa nimajo sredstva s katerim bi vplivali na spremembo njihovih navad ali celo sankcioniranje. Preko društva bodo lahko izrazili svoje mnenje in morda celo spremenili navade na prijazen način, sicer pa bo društvo zagovarjalo tudi ostrejši in sankcioniran odziv pristojnih služb na nepravilno ravnanje posameznikov, ki se vedejo brezbrižno do okolice.

Zgled za aktivnosti je prav blizu, malce čez mejo, kjer se tudi posamezniki, ki bi v Sloveniji bili pripravljeni kršiti pravila skupnosti, obnašajo dostojno.

http://trajnost.blogspot.com/p/statut-osnutek.html

Sestanka smo se udeležili Drago Weinhandl, Gorazd Hrovat, Nataša Ciraj in Izak Matej Ciraj.