sreda, 21. maj 2014

Predavanje o ambroziji kot nevarni invazivni rastlini

Društvo je 7. maja 2014 uspešno izvedlo predavanje, kjer je Silvo Žveplan predstavil nevarnosti ambrozije, njene škodljive vplive na okolje, kmetijstvo in zdravje ljudi. Spoznali smo tudi različne načine zatiranja te invazivne rastline in težave pri večjih posegih, ko se ambrozija močno namnoži.

Kljub dobro pripravljenemu predavanju odziv publike ni bil takšen, kot ga je društvo pričakovalo, tako da je pod vprašajem izvedba celostne akcije ročnega sistematičnega zatiranja te rastline. Zaradi pomanjkanja usposobljenih ljudi za prepoznavanje rastline bo akcija potekala po posameznih občinah ali krajevnih skupnostih, člani pa bodo svoje zaznave žarišč oz. nahajališč ambrozije sporočali neposredno lastnikom in inšpektoratu, da lastnik odstrani rastlino, k čemur ga zavezuje zakonodaja, inšpektor pa da ustrezno ukrepa, če se lastnik zemljišča ne bo odzval.

Spletni obrazec za prijavo kršitev je možno uporabiti tudi za prijavo nahajališč ambrozije.

Tukaj je dosegljivo tudi predavanje g. Silva Žveplana.