petek, 11. april 2014

Zatiranje nevarne rastline ambrozije – vabilo k sodelovanju


Pelinolistna ambrozija običajno zraste na izpostavljenih površinah, ob cestah, gradbiščih, tam kjer druge rastline ne uspevajo, pa tudi na njivah med koruzo, kjer je niti škropiva ne uničijo. Morda raste tudi na vašem vrtu. Je zelo trdovratna, močno invazivna, zraste do 2 m, z milijoni semen, ta pa so zelo dolgo kaljiva. Po mnenju strokovnjakov jo je nemogoče iztrebiti.
To pa ni edini razlog za skrb. Predvsem je pomembno, da je njen cvetni prah zelo alergen, kar je tudi glavni razlog, da je zaslužila posebno odredbo ministra. Torej ne samo, da zmanjšuje pridelke v kmetijstvu, ampak predvsem povzroča veliko škodo v zdravstvu, ker povzroča alergije celo pri osebah, ki za to niso dovzetne, posebej pa so izpostavljeni otroci.
Na zahodu je njeno zatiranje zelo strogo urejeno in so jo uspeli močno omejiti. Žal se je v preteklosti močno razširila v vzhodni Evropi, od koder se vsako leto semena z vetrom, pa tudi s semeni krmnih rastlin, vrača v Slovenijo. Zadnja leta jo tudi na vzhodu močno zatirajo.
Slovenija se je začela organizirano spopadati z ambrozijo leta 2010, ko je minister za kmetijstvo (mag. Dejan Židan) izdal Odredbo o ukrepih za zatiranješkodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, po kateri imajo lastniki zemljišč dolžnost, da ambrozijo izruvajo oz. zatirajo, sicer jih doleti globa inšpektorja (na podlagi Zakona o prekrških in Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko izreče globo, če se njegovih navodil oz. odredbe ministra ne upošteva).

Društvo za trajnostni razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas bo pred cvetenjem organiziralo akcije zatiranja ambrozije, kjer bomo rastline sistematično uničevali z ruvanjem, zato bo potrebno veliko rok. K sodelovanju že sedaj vabimo vse, ki želite aktivno spreminjati prihodnost in zatirati najbolj nevarno alergeno rastlino, vse, ki želite s tem zaščititi svoje otroke in na srednji rok močno omejiti prisotnost ambrozije v našem okolju.
Za pravilno zatiranje in pripravo akcije se bomo tudi dobro strokovno in organizacijsko pripravili s pomočjo strokovnjaka g. Silva Žveplana iz Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo.

Organizacijsko srečanje s predavanjem bo v sredo 7. maja 2014 ob 19.00 v Centru Slovenskih goric na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu. Vstopnino krije podjetje To d.o.o. iz Lenarta.

Pričakujemo udeležence iz vseh občin v Slovenskih goricah, ker semena ambrozije ne poznajo meja.
Več informacij je na spletni strani www.ZaVseNas.si.

Izak Matej Ciraj, predsednik Društva Mi za vse nas

Nekatere zanimive povezave:
-Bivša Fitosanitarna uprava Republike Slovenije: 
          - spletna stran
          - predstavitev ambrosije 
Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia - odredba
Predpisi o tujerodnih rastlinah: seznam
Izvajanje odredbe - poročilo 
Popis žarišč ambrosije - MOL

V spletnih iskalnikih uporabite besedo ambrosia ali ambrozija.

sobota, 05. april 2014

Prepoved vožnje z vozili v naravnem okoljuV zadnjem času je v naših gozdovih, na travnikih, njivah in drugih naravnih površinah opaziti precejšen porast voznikov kros motorjev, štirikolesnikov ter drugih vozil na motorni pogon. Vozniki se očitno ne zavedajo, da s svojimi vožnjami kršijo ne le predpise, temveč tudi uničujoče posegajo v naravno okolje. Zlasti hrup povzroča nemir pri divjih živalih, ki je lahko pri nekaterih občutljivih in ogroženih vrstah usoden za preživetje in obstoj. Zareze v zemljo, ki jih za sabo puščajo kolesa motornih vozil, postanejo žarišče erozije in tako pomenijo trajno spremembo okolja, uničujejo podrast, travno rušo in rastline nasploh. Take uničevalne in hrupne vožnje grobo kršijo tudi našo ustavno in zakonsko zagotovljeno pravico do zdravega življenjskega okolja, še posebej če se izvajajo v bližini naselij, zelo moteče pa so tudi za tiste, ki iščejo sprostitev v naravi, miru in tišini. Iz navedenih razlogov je vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju prepovedana, ne glede na lastništvo zemljišča, z Uredbo o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 16/95– 35/01), posamezne določbe pa vsebujejo tudi nekateri zakoni. Trenutno je v pripravi celovitejša in precej strožja ureditev problematike na zakonski ravni in bo vključena v Zakon o ohranjanje narave (Ur. l. RS, št. 56/99–8/2010). Nova ureditev ima namen, da se v naravnem okolju vožnja omeji le na utrjene površine oz. prometno infrastrukturo, vožnja izven cest pa prepove, razen za družbeno koristne naloge, in ustrezno kaznuje (predvidene so visoke kazenske sankcije).

Prijave kršitev prepovedi vožnje v naravnem okolju po veljavni ureditvi so možne tako inšpekciji, pristojni za okolje, kmetijstvo in gozdarstvo ter policiji, anonimne prijave pa sprejemamo tudi na spletni strani Društva Mi za vse nas (www.zavsenas.si). Voznike motornih vozil za športne namene prosimo, da se usmerijo na urejene in legalne proge za motokros.


mag. Nataša Ciraj

Društvo za trajnostni razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas