sobota, 27. junij 2015

KRITIKA REŠEVANJA PROBLEMATIKE ODPADNIH VOD V SLOVENSKIH GORICAH

Zaradi razpršene poselitve, značilne za Slovenske gorice je bilo poznavalcem od vsega začetka jasno, da bo reševanje problema komunalnih odpadnih voda trd oreh. Kanalizacijske sisteme, kakršenkoli pač že so, imajo zgrajena vsa občinska središča, razen Svete Ane. Poseben problem je čiščenje odpadnih voda v mestu Lenart. Izbran model, po katerem je občina naročila projekt čistilne naprave, zdaj pa pričakuje, da se bo našel koncesionar, ki bo kupil mačka v žaklju, je zelo naiven. Tudi, če se bo pogumnež našel, bodo morebiti spori med projektantom/občino/koncesionarjem dolgi in zapleteni. Veliko vlogo za Lenart igra zadnji rok za zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na aglomeracijah večjih od 2000 PE, ki je leto 2017. V sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda imajo po slovenski zakonodaji pomembno mesto izvajalci javnih služb. Čeprav nam je Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji že pred leti svetovala, da postavimo sistem, kjer bodo javne službe strokovno močne organizacije in naj bi jih bilo v Sloveniji le nekaj, se je tu sistem povsem izrodil. Tako so, razen v Benediktu pri nas izvajalci javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda kar Režijski obrati občin samih, brez vsakršnega resnega strokovnega kadra. Na kakšnih kriterijih izbirajo partnerje, ki morajo izvajati v zakonodaji predpisane naloge, je uganka. O preglednosti tukaj ne moremo govoriti. Prav iz teh krogov prihajajo kritike glede rastlinskih čistilnih naprav. Seveda slovenska raven tehnike na področju rastlinskih čistilnih naprav ni na ravni npr. avstrijskih, vendar bi bilo za mnenje glede rastlinskih čistilnih naprav in decenraliziranega modela čiščenja komunalnih odpadnih voda vredno povprašati novoizvoljenega slovenskega župana v Globasnici na avstrijskem koroškem, g. Sadovnika, ki se je desetletje in več boril proti načrtu celovške Haiderjeve klike, tudi na avstrijskem ustavnem sodišču,. Ta je hotela vsiliti svoj mehanski sistem čiščenja v Globasnici. Pred leti je g. Sadovniku in njegovi civilni iniciativi uspelo. Res pa je, da je, da je številnim klikam zbranih okrog občinskih vodstev uspelo tudi v Avstriji postaviti popolnoma neracionalne kanalizacijske sisteme.

Drago Weinhandl
Društvo Mi za vse nas

sreda, 10. junij 2015

Pogovor o Umni uporabi lesa na RSG

Pred našim predavanjem s prof. dr. Pohlevnom smo imeli na Radiu Slovenske gorice pogovor o delu društva in o posvetu o Umni uporabi lesa.
Vključil se je tudi mag. Jože Jurša.
Oddajo je vodil g. Veršič.

Posnetek je dostopen na tej povezavi - pod številko 13. http://www.rsg.si/?page_id=4256