torek, 03. junij 2014

Gradbeno in prostorsko načrtovanje skozi čas

V naslednji seriji člankov želimo izpostaviti pomembnost sodelovanja stroke pri prostorskem načrtovanju. Kaj vse je pomembno, da je urbanizacija podeželja, razvoj podeželja in ohranjanje narave usklajeno?

Prvi članek iz te serije povzema razvoj gradbenega in prostorskega načrtovanja skozi čas (str. 14). Vprašanje, ki ga puščamo neodgovorjenega je, kateri sistem urejanja okolja je bil najbolj učinkovit: tisti, kjer je veljal en predpis ali obdobje, ko velja veliko predpisov. Prav tako ne odgovarjamo na vprašanje odnosa ljudi do urejanja urbanizacije, odnosa do splošnih medčloveških pravil (danes so to zakoni in pravilniki), ampak prepuščamo odgovore razumnemu bralcu.

Razmišljanje bomo zaokrožili s predavanjem o Vlogi občinskih prostorskih načrtov, kjer bomo gostili ga. Andrejo Benko iz Društva arhitektov Pomurja, ki bo v četrtek 24.7.2014 ob 20.00 na Sveti Ani.

Društvo Mi za vse nas

Ni komentarjev:

Objavite komentar