petek, 11. april 2014

Zatiranje nevarne rastline ambrozije – vabilo k sodelovanju


Pelinolistna ambrozija običajno zraste na izpostavljenih površinah, ob cestah, gradbiščih, tam kjer druge rastline ne uspevajo, pa tudi na njivah med koruzo, kjer je niti škropiva ne uničijo. Morda raste tudi na vašem vrtu. Je zelo trdovratna, močno invazivna, zraste do 2 m, z milijoni semen, ta pa so zelo dolgo kaljiva. Po mnenju strokovnjakov jo je nemogoče iztrebiti.
To pa ni edini razlog za skrb. Predvsem je pomembno, da je njen cvetni prah zelo alergen, kar je tudi glavni razlog, da je zaslužila posebno odredbo ministra. Torej ne samo, da zmanjšuje pridelke v kmetijstvu, ampak predvsem povzroča veliko škodo v zdravstvu, ker povzroča alergije celo pri osebah, ki za to niso dovzetne, posebej pa so izpostavljeni otroci.
Na zahodu je njeno zatiranje zelo strogo urejeno in so jo uspeli močno omejiti. Žal se je v preteklosti močno razširila v vzhodni Evropi, od koder se vsako leto semena z vetrom, pa tudi s semeni krmnih rastlin, vrača v Slovenijo. Zadnja leta jo tudi na vzhodu močno zatirajo.
Slovenija se je začela organizirano spopadati z ambrozijo leta 2010, ko je minister za kmetijstvo (mag. Dejan Židan) izdal Odredbo o ukrepih za zatiranješkodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, po kateri imajo lastniki zemljišč dolžnost, da ambrozijo izruvajo oz. zatirajo, sicer jih doleti globa inšpektorja (na podlagi Zakona o prekrških in Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko izreče globo, če se njegovih navodil oz. odredbe ministra ne upošteva).

Društvo za trajnostni razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas bo pred cvetenjem organiziralo akcije zatiranja ambrozije, kjer bomo rastline sistematično uničevali z ruvanjem, zato bo potrebno veliko rok. K sodelovanju že sedaj vabimo vse, ki želite aktivno spreminjati prihodnost in zatirati najbolj nevarno alergeno rastlino, vse, ki želite s tem zaščititi svoje otroke in na srednji rok močno omejiti prisotnost ambrozije v našem okolju.
Za pravilno zatiranje in pripravo akcije se bomo tudi dobro strokovno in organizacijsko pripravili s pomočjo strokovnjaka g. Silva Žveplana iz Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo.

Organizacijsko srečanje s predavanjem bo v sredo 7. maja 2014 ob 19.00 v Centru Slovenskih goric na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu. Vstopnino krije podjetje To d.o.o. iz Lenarta.

Pričakujemo udeležence iz vseh občin v Slovenskih goricah, ker semena ambrozije ne poznajo meja.
Več informacij je na spletni strani www.ZaVseNas.si.

Izak Matej Ciraj, predsednik Društva Mi za vse nas

Nekatere zanimive povezave:
-Bivša Fitosanitarna uprava Republike Slovenije: 
          - spletna stran
          - predstavitev ambrosije 
Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia - odredba
Predpisi o tujerodnih rastlinah: seznam
Izvajanje odredbe - poročilo 
Popis žarišč ambrosije - MOL

V spletnih iskalnikih uporabite besedo ambrosia ali ambrozija.

Ni komentarjev:

Objavite komentar