sobota, 05. april 2014

Prepoved vožnje z vozili v naravnem okoljuV zadnjem času je v naših gozdovih, na travnikih, njivah in drugih naravnih površinah opaziti precejšen porast voznikov kros motorjev, štirikolesnikov ter drugih vozil na motorni pogon. Vozniki se očitno ne zavedajo, da s svojimi vožnjami kršijo ne le predpise, temveč tudi uničujoče posegajo v naravno okolje. Zlasti hrup povzroča nemir pri divjih živalih, ki je lahko pri nekaterih občutljivih in ogroženih vrstah usoden za preživetje in obstoj. Zareze v zemljo, ki jih za sabo puščajo kolesa motornih vozil, postanejo žarišče erozije in tako pomenijo trajno spremembo okolja, uničujejo podrast, travno rušo in rastline nasploh. Take uničevalne in hrupne vožnje grobo kršijo tudi našo ustavno in zakonsko zagotovljeno pravico do zdravega življenjskega okolja, še posebej če se izvajajo v bližini naselij, zelo moteče pa so tudi za tiste, ki iščejo sprostitev v naravi, miru in tišini. Iz navedenih razlogov je vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju prepovedana, ne glede na lastništvo zemljišča, z Uredbo o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 16/95– 35/01), posamezne določbe pa vsebujejo tudi nekateri zakoni. Trenutno je v pripravi celovitejša in precej strožja ureditev problematike na zakonski ravni in bo vključena v Zakon o ohranjanje narave (Ur. l. RS, št. 56/99–8/2010). Nova ureditev ima namen, da se v naravnem okolju vožnja omeji le na utrjene površine oz. prometno infrastrukturo, vožnja izven cest pa prepove, razen za družbeno koristne naloge, in ustrezno kaznuje (predvidene so visoke kazenske sankcije).

Prijave kršitev prepovedi vožnje v naravnem okolju po veljavni ureditvi so možne tako inšpekciji, pristojni za okolje, kmetijstvo in gozdarstvo ter policiji, anonimne prijave pa sprejemamo tudi na spletni strani Društva Mi za vse nas (www.zavsenas.si). Voznike motornih vozil za športne namene prosimo, da se usmerijo na urejene in legalne proge za motokros.


mag. Nataša Ciraj

Društvo za trajnostni razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas

Ni komentarjev:

Objavite komentar