sobota, 01. marec 2014

Zanimivosti delavnice o Energetsko učinkoviti gradnji

Društvo Mi za vse nas je 5. februarja skupaj z Energetsko pisarno Lenart organiziralo skoraj 2-urno delavnico, na kateri je energetski svetovalec Dominik Pongračič odgovarjal na vprašanja in vodil diskusijo o energetsko učinkoviti gradnji. Izvedeli smo, da EU po letu 2020 načrtuje energetsko učinkovite oz. „skoraj nič energijske“ vse bivalne objekte (stare in nove), torej bodo za svoje delovanje morali uporabljati energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno v objektu ali njegovi bližini. Najučinkoviteje znižamo stroške ogrevanja neizoliranega objekta z izolacijo strehe ali plošče pod streho, nato z menjavo oken in izolacijo fasade. Pri novogradnjah se priporoča izvesti tudi izolacijo proti tlom, torej naj bo objekt v celoti ovit v izolacijo. Glede detajlov toplotnih mostov, ki so največkrat problematični, gre za izvedbo stika strehe in stene fasade, pri čemer je nepravilna zazidava do vrha špirovcev, saj je potreben prostor za izolacijo. Posebno pozornost je treba nameniti tudi vgradnji oken (RAL montaža). Obravnavali smo tudi rekuperacijo, zimske vrtove, balkone ipd. V zvezi z navedenim bi se v vseh fazah gradnje morali posvetovati z energetskim svetovalcem, kar je celo brezplačno.

Glede porabe energentov v Sloveniji trenutno obstaja problem relativne cenenosti električne energije, ki se uporablja tudi za ogrevanje (talno, IR), vendar je energetsko potratna zaradi velikih izgub na omrežju (1 kWh pri elektrarni = 0,4 kWh pri končnem porabniku).

Zaradi aktualnosti in obširnosti obravnavane problematike smo se opogumljeni z odzivom slušateljev odločili, da v prihodnosti izvedemo še kakšno tovrstno srečanje.


Drago Weinhandl in Izak Matej Ciraj

Ni komentarjev:

Objavite komentar