petek, 25. oktober 2013

Predlagani dnevni red ustanovnega zbora

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnost in predhodna včlanitev v društvo v nastajanju
2. Predstavitev ideje društva
3. Razprava o ciljih in namenu društva (dobrodošli so predlogi in iniciative)
4. Predstavitev statuta društva
5. Razprava in glasovanje o imenu društva
6. Razprava in glasovanje o logotipu in CGP društva
7. Glasovanje o ustanovitvi društva: potrditev statuta in ustanoviteljev društva (3 osebe, ki overijo statut pri notarju)
8. Predstavitev kandidatov za predsednika društva, članov upravnega odbora in drugih organov (odvisno od števila članov)
9.  Volitve predsednika (zastopnika) in funkcionarjev društva
10. Razno

Dnevni red bo potrjen pred začetkom ustanovnega zbora in se lahko do takrat tudi spremeni. Predlogi in pripombe so dobrodošli in jih prosimo pošljite na izakmatej.ciraj@ciraj.si.

Ustanovni zbor bo 15.11.2013 ob 19.00 v prostorih Ovtarja na Trgu osvoboditve v Lenartu.

Za društvo,
Izak Matej Ciraj

Ni komentarjev:

Objavite komentar